Wiosenne Seminarium Astronomiczne
Kielce 2006


Zapraszamy na seminarium!
Informacje:

Kielce, 25-28 maja 2006
Roczniki: 2003+2004

Zakwaterowanie:
Hotel Akademii Świętokrzyskiej

W programie: Możliwe atrakcje:
  • Świętokrzyski PN
  • Święty Krzyż
  • Puszcza Jodłowa
  • Jaskinia Raj
  • Wąchock
Koszt: 120 zł
(noclegi + wyżywienie + ubezpieczenie)
wpłaty na konto Klubu:
PKO BP SA VI o. W-wa
27 1020 1068 0000 1602 0076 9570
Uczestnicy i tematy referatów:
Wygłaszanie referatu powinno trwaæ 10-15 minut; tematyka to astronomia lub inne nauki ścisłe. Zgłoszenia tematów - do 14 maja.

Z referatu zwalnia opublikowanie przed seminarium minimum 4 artykułów w AstroNEWS.
Zbiórka:


Zgłoszenia:Termin zgłoszeń: 23 kwietnia
Kadra:

by WRut 2004-2006| foto: Internet
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska
.